Šaty pro Pražské Jezulátko

Šaty pro Pražské Jezulátko k prodeji - symbolicky jako PROSBA ZA MÍR. Holubičky míru s ratolestí a uprostřed větev s lipovými ratolestmi - symbolem České republiky a slovanských národů. Lístků i pupenců ratolesti je vždy 7. Protože sedmička je číslo štěstí a naděje a také se význam čísla 7 se nejčastěji váže ke spojení božského a pozemského. Tyto šatičky jsem připravila pro někoho, kdo vlastní kopii Pražského Jezulátka a chtěl by je mít ve své sbírce. Cena 12 000 Kč.